USLUGE

Osnivanje preduzeća

Knjiženje knjigovodstvenih isprava

Obračun PDV-a

Obračun zarada i upis staža

Prijava i odjava zaposlenih

Obračun svih poreza i predaja poreskih prijava

Saradnja sa Poreskom upravom

Izrada bilansa i završnog računa